Ved arbeid innen olje- og gassindustrien er det essensielt å bruke personell som er trente og erfarne med hensyn til de strenge krav som blir stilt angående kvalitetssikring og sikkerhet.

Vi tilbyr fullt kvalifisert personell innen alle grener av olje- og gassindustrien, fra vedlikehold til montører, commisioning, supervisors og ledelse. Alle er tilgjengelig på 24 timers basis både til time- og dagsrater.

Ved større prosjekt kan vi tilby komplette arbeidslag som blir ledet av en prosjektleder. De håndterer prosjektet fra begynnelse til slutt, og rapporterer framdrift etter deres ønsker. Ved ferdigstillelse blir det overlevert en fullstendig dokumentasjon.